13,900,000 

SKU: RUBL-DNTBL-SLV-QL12
Height: 76 cm
Diameter: 120 cm
Danh mục: ,