6,900,000 

SKU: RUBL-SDTBL-BRS-QL11
Height: 60 cm
Diameter: 45 cm
Danh mục: ,