"Viettel Telecom - Nhà cung cấp
dịch vụ di động, internet, truyền hình và giải pháp CNTT"

Gói Cước Di Động

null

Chi tiết

null

Chi tiết

null

Chi tiết

null

Mimax70

70.000 đồng/ 30 ngày
3GB tốc độ cao

Xem »

null

Mimax90

90.000 đồng/ 30 ngày
5GB tốc độ cao

Xem »

null

4G0

60 đồng/ MB
1MB tốc độ cao

Xem »

null

Mimax200

200.000 đồng/ 30 ngày
15GB tốc độ cao

Xem »

Gói Internet - Truyền Hình

null

NET2

200.000 đồng/tháng
Tốc độ 20Mbps + 256Kbps Quốc tế

Xem »

null

NET6

350.000 đồng/tháng
Tốc độ 40Mbps + 512Kbps Quốc tế

Xem »

null

NET3

200.000 đồng/tháng
Tốc độ 25Mbps + 256Kbps Quốc tế

Xem »

null

NET2

180.000 đồng/tháng
Tốc độ 20Mbps + 256Kbps Quốc tế

Xem »

null

Flexi

77.000 đồng/tháng

Xem »

null

Eco

110.000 đồng/Tháng

Xem »

null

Family1

110.000 đồng/Tháng

Xem »

null

Basic1

40.000 đồng/tháng

Xem »

null

NET1 + Family3

280.000 đồng/Tháng
Tốc độ 15Mbps + Family3 (160 kênh)

Xem »

null

NET6 + Eco/Family1

415.000 đồng/Tháng
Tốc độ 40Mbps + Eco/Family1 (160 kênh)

Xem »

null

NET1 + Eco/Family1

260.000 đồng/Tháng
Tốc độ 15Mbps + Eco/Family1 (160 kênh)

Xem »

null

NET5 + Family2

375.000 đồng/tháng
Tốc độ 35Mbps + Family2 (195 kênh)

Xem »

Ứng dụng số

Hỗ Trợ

null

Câu hỏi thường gặp

Nếu có những thắc mắc gì bạn có thể trao đổi tai nơi đây chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/24 và bạn sẽ có được giải đáp phù hợp. Bạn có thể lựa chọn theo loại hình dịch vụ hoặc tìm kiếm theo từ khóa, ví dụ: Tomato, Mimax, khuyến mại…

Xem Chi Tiết »