Bread and Pastry

Fresh from the Bakery

All cakes are made with care from fresh ingredients. Come and taste the freshness of

our newest cakes in a cozy corner.

Front Image

Lẩu Chay

Front Image

Món Khai Vị

Front Image

Món Nước

Welcome to Boulanger

Food and drink made everyday

Chào mừng bạn đến với MinhChay Vegan Restaurants để kết nối với Minh Chay trong một thế giới mới, thế giới mà tâm thức vượt trên sự hiện hữu của thế giới vật chất thông thường. Một thế giới thuần chay hoà bình an lạc, tràn đầy tình thương, phước lành và ân điển…

Xuất phát từ sự thấu hiểu tường tận thực phẩm thuần chay, mang đến những giá trị tác động đến linh hồn và thể xác trong mỗi chúng ta. Mang trong mình khát khao lan tỏa những giá trị đó đến cộng đồng, Minh Chay đã tìm hiểu ẩm thực chay khắp mọi miền Việt Nam.